Spánek – zázračný lékař, kterého se vyplatí poslouchat

Trávíme s ním třetinu života. Ničemu ve svém bytí souvisle nevěnujeme tolik času. Přesto o jeho fungování víme jen velmi málo a dodnes jsme se vlastně neshodli ani na tom, proč existuje…